top of page
raquel-martinez-SQM0sS0htzw-unsplash.jpg

Kvalitetspolicy

Atlantic Security AB ska alltid leverera de tjänster och produkter som möter kundens krav.

Varje medarbetare ska ha en hög kompetens och servicenivå inom företagets olika verksamhetsområden och hela tiden sträva efter att utvecklas för att föra företaget framåt. Genom att ha fastställda kvalitetsmål som hela tiden följs upp och revideras, tillfredsställer vi våra kunders högt ställda förväntningar. Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskild säkerhetsinstallation som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Våra säkerhetsinstallationer genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

Vår verksamhet ska präglas av seriositet, ärlighet och kvalitet.

bottom of page