Att kunna låsa sin entré för obehöriga är ett vanligt krav i de flesta företag och bostadsfastigheter. Samtidigt måste man enkelt och bekvämt kunna släppa in besökare eller anställda och man behöver ha kontroll över vilka som kommer och går i lokalerna. Med ett  passagesystem eller ett porttelefonisystem erhåller du en säker och enkel tillträdeskontroll.

Med ett passagesystem ersätter man nyckelfunktionen i dörrarna. Det är en bra produkt för att få kontroll över vem som kommer och går i lokalerna. Systemen går att styra så man kan begränsa och ge tillgång till olika utrymmen vid olika tider på dygnet. Man kan få fram information om vem som gått in var och när. Man slipper användandet av en massa olika nycklar vilket underlättar om man hastigt måste begränsa utrymmen tillfälligt  och man undviker att folk tappar bort känsliga nycklar. Det är mycket enklare och billigare att ta bort ett passerkort  än att byta ut en cylinder.

Med en porttelefon är att det enkelt att se till att endast rätt personer blir insläppta och problemen med att du beviljar tillträde till obehöriga besökare minimeras. Du kan se och prata med en besökare innan den släpps in.

Det finns flera olika typer av porttelefoner att välja mellan, bland annat porttelefoner som kopplas till det vanliga telefonnätet eller porttelefoner med kamera så du även visuellt  kan se besökaren innan de ges tillträde. Oftast integrerar man passage och porttelefoni med varandra.

Vi på Atlantic jobbar med det allra senaste och bästa som finns på marknaden för att kunna ta fram det som passar just ditt behov bäst.

Kontakta oss gärna för tips och råd.