Den huvudsakliga uppgiften för ett brandskydd är att rädda liv, verksamhet och egendom. Upptäcker man en brand i god tid så hinner nödvändiga åtgärder vidtas så att skadorna kan minimeras.

Det är oerhört viktigt att man regerar och agerar snabbt när en brand har uppstått. Medarbetare och andra ska sättas i säkerhet och eventuella skador/driftsavbrott ska försöka minimeras. Genom att ha ett väl fungerade brandskydd ökar du förutsättningarna till att lyckas. En stor del i brandskyddet är också att det finns en tydlig brandinstruktion så att alla inom organisationen vet vad de ska göra om det uppstår en brandsituation.

För att skapa ett väl fungerande brandskydd är det även viktigt att larmet är anslutet mot en larmcentral/räddningstjänst. Man förkortar insatstiden och får en snabb åtgärd vid en brandsituation. Dessutom innebär det oftast stora kostnadsbesparingar då en brand hinner tas om hand i tid.

Vi på Atlantic hjälper dig gärna med att ta fram en lösning som passar dig.