Revision innebär att vi besöker er efter överenskommelse och gör en genomgång av er anläggning för att säkerhetsställa att den är funktionsduglig.

Vi gör alltid en säkerhetsanalys med förslag på förbättringar med hänsyn till hur verksamheten förändras.

Ni får en regelbunden kontroll över anläggningens status och du som kund behöver inte komma ihåg när till exempel ett batteri ska bytas eller ringa oss om något händer. Vi kommer ut automatiskt till er.

Vi har olika revisionsavtal beroende på behov och krav.

Kontakta oss gärna för tips och rådgivning.