Ibland kan behovet av att komma i kontakt med en servicetekniker vara brådskande.

Säkerheten i en anläggning måste alltid vara funktionsdugligt. Ett jouravtal ger din verksamhet en trygghet utöver det vanliga. Om något går fel så kommer vi omgående ut och ser till att åtgärda problemet. Du slipper att ta onödiga risker och dra på dig dyra extrakostnader på grund av att anläggningen inte fungerar som den ska.

Teckna gärna ett beredskapsavtal med oss så är du prioriterad vid jourryck.

Kontakta oss för mer information.