När man ska investera i ett kamerasystem ska man alltid tänka efter först vad syftet med att ha kameror är. Finns det flera syften? Vill man övervaka en plats, ett föremål eller en person? Vill man förebygga olyckshändelser eller förändra ett beteende?

Det är inte lätt att köpa in ett kamerasystem. Det är många olika faktorer som har betydelse och det är viktigt att det blir rätt från början då det ofta rör sig om stora investeringar. Det är mycket regler att ta ställning till och du som beställare och anläggningsinnehavare har ett stort ansvar.

Vi har behöriga ingenjörer inom området som har dokumenterad kunskap och ser till att din anläggning uppfyller alla krav och regler. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda det allra senaste som finns på marknaden och framtidens kameralösningar.

Kontakta oss gärna för tips och råd.