Ett inbrottslarm är ett övervakningsskydd som larmar vid inbrott eller skadegörelse. Det finns försäkringar som täcker förlust av materiella saker men ett intrång medför alltid en känsla av obehag och osäkerhet.

Ett inbrottslarm är som allra mest effektivt när det har en avskräckande verkan. Genom att sätta upp larmskyltar och dekaler som visar att det finns ett larm installerat ökar man chansen till att personer som planerat ett inbrott avstår från att göra ett försök. Larmet kan avbryta ett pågående inbrottsförsök genom att låta kraftiga sirener och blixtljus tjuta i och utanför fastigheten. Genom ljudet påkallas även omgivningens uppmärksamhet.

En vanlig lösning är att larmet är vidarekopplat till en larmcentral som tar emot larmet och skickar ut en väktare som åker  till platsen.

Vi har behöriga ingenjörer inom området och är certifierad anläggarfirma i larmklass 2. Som leverantör av inbrottslarm är vi på Atlantic alltid  flexibla och låter dig som kund vara med och bestämma så att vi tar fram en lösning som passar just dina behov.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda helhetslösningar där du som kund får det bästa som marknaden har ett erbjuda.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri säkerhetsanalys.