Driftlarm eller övervakningslarm används för att övervaka och kontrollera statusen i en anläggning eller ett område. Till exempel om man vill kontrollera tryck och temperatur i en vattenledning eller temperaturen i en kylanläggning. Vanliga användningsområden är kyl- och frysanläggningar, serverrum, vattenledningar och liknande.

Ett driftlarm larmar automatiskt vid onormala händelser eller drifttillstånd i anläggningen. Beroende på vilken åtgärdsinstruktion som lagts upp vidtar sedan larmcentralen en åtgärd så fort ett larm kommer in.

Med ett driftslarm installerat kan man förhindra att en katastrof inträffar. Man slipper höga kostnader och olämpliga driftstillestånd.

Driftlarm integreras vanligtvis tillsammans med andra typer av larm. Kontakta oss så levererar vi det du är i behov av.